การปริ้นสกรีน printscreen หน้าจอ Android

แบบที่ 1
กดปุ่ม Power(ปิดเปิดเครื่อง ) + ปุ่ม Home พร้อมกัน ค้างไว้ 2-3 วินาที
ใช้ได้กับยี่ห้อ
-Samsung ,S3,S4,S5,อื่นๆ
-HTC
แบบที่ 2
กดปุ่ม Power(ปิดเปิดเครื่อง ) + ปุ่ม Volume Down (ปุ่มลดเสียง) พร้อมกัน ค้างไว้ 2-3 วินาที
ใช้ได้กับยี่ห้อ
-Acer
-ASUS
-LG
-HTC
-Lenovo
-Sony
-Huawai
-Motorola
-I-mobile
-Cherry Mobile